Velmi krátce:                                                                                                                            

Narozen v roce 1958 ve znamení  Ryb.

Základní školu a gymnasium jsem absolvoval v Českých Budějovicích.

Fakultu Dětského lékařství UK jsem absolvoval v Praze v roce 1984.

Poté jsem pracoval do r. 1986 na Klinice Dětského lékařství FN Praha 10.

Atestace z Dětského lékařství v roce 1987.

Od  roku 1987 jako praktický dětský a dorostový lékař v Horšovském Týně.

Od 1.ledna 1993 soukromá praxe.    Několik obrázků z ordinace najdete zde