KATALOG DOHODNUTÝCH PŘÍMO PLACENÝCH SLUŽEB, KTERÉ JSOU POSKYTOVÁNY V TÉTO ORDINACI

Jedná se o výkony, které nesledují léčebný účel a jsou prováděny v zájmu a na vyžádání fyzické či právnické osoby.

 

Vstupní prohlídka, výstupní prohlídka

Vstupní prohlídka – brigáda

Prohlídka na ŘP, zbrojní průkaz, lovecký lístek, /první, kontrolní /

Prohlídka pro sportovní činnost

Vystavení Zdravotního průkazu

Prohlídka pro sportovní činnost do 15ti let

Vyplnění pojistky na úraz

Posouzení bodového ohodnocení bolestného

Aplikace náušnic / jeden pár/

Potvrzení přihlášky ke studiu             

Výpis z dokumentace na žádost pacienta

Prevent. prohlídka na žádost zaměstnavatele nad limit hrazený ZP

Vyplnění poukazu na lázně u samoplátce

Vyšetření cizince bez ZP     

Zpráva pro Policii ČR, soud   na vyž. pacienta

Potvrzení do MŠ, internátu, DM, LT   

Vystavení duplikátu ZP na žádost pacienta

Homeopatické vyšetření vstupní

Homeopatické vyšetření kontrolní     

Očkování na vlastní žádost /nepovinná očkování/                                                          

 

 

                                

  Dále máte možnost zajistit moji dostupnost po 24 hodin nad rámec ordinační doby - 

                              ceník těchto služeb je vyvěšený v čekárně ordinace.

Vyšetření ,ošetření , administrativní činnost mimo řádnou ordinační dobu  na výslovnou žádost pacienta nebo zák. zástupce

Telefonická konzultace v době mimo běžný chod ordinace /privátní číslo na vyžádání/

Aktuální zjišťování laboratorních výsledků /mimo STATIM/

Příplatek za vyšetření v sobotu, neděli, ve svátek a po 22 hod.

Aktivní spolupráce při hospitalizaci dítěte  - vizity, konzultace, ordinace ..

Cestovné za pacientem nad rámec hrazený ZP a v rámci těchto služeb

  V tomto případě se jedná o individuálně domluvené služby, kdy počet dětí, kterým jsou tyto služby poskytovány je pochopitelně kapacitně omezen.

Upozornění – v případě pacientem vyžádaného vyšetření či ošetření mimo ordinační dobu nehradí pacient poskytnutou zdravotní  péči, ale možnost přístupu k lékaři mimo ordinační dobu.