Dopis tohoto znění obdrží rodiče každého nově registrovaného novorozence nebo kojence pro snazší orientaci v systému prohlídek:

                                               

Platné pro děti narozené po 1.4.2011:    

Vážení rodiče, blahopřejeme Vám k narození Vašeho dítěte. Současně Vám děkujeme za důvěru, kterou jste projevili naší ordinaci tím, že jste do ní Vaše dítě zaregistrovali . Naše ordinace má licenci ČLK do věku devatenácti let, takže můžeme být průvodcem Vašeho dítěte ve zdraví i v nemoci až do dospělosti. V prvním roce života Vašeho dítěte se budeme vídat častěji, protože Vaše zdravotní pojišťovna hradí pro Vaše dítě devět preventivních prohlídek v prvním roce života:

1/ první prohlídka po návratu z porodnice                                   

6/ prohlídka ve čtvrtém  měsící + očkování

2/ prohlídka ve čtrnácti dnech

7/ prohlídka v půl roce                                                          

3/ prohlídka v pátém týdnu                                        

8/ prohlídka v osmi měsících

4/ první očkování ve 2 měsících

9/ prohlídka v deseti měsících                                                

5/ prohlídka ve třetím  měsíci +očkování                                    

10/ prohlídka v roce života + očkování

Od 1.1.2010 je nově zavedeno očkování proti pneumokokovým infekcím, které je plně hrazené ze zdravotného pojištění. Očkování se týká tedy i vašeho dítěte. Očkování je nepovinné - a pokud o něj máte zájem, informujte zdravotní sestru nebo lékaře před dosažením druhého měsíce  věku k včasnému zajištění očkovací látky.

Smyslem těchto prohlídek je celkové zhodnocení stavu dítěte, zhodnocení jeho tělesného a duševního vývoje a předcházení vzniku některých onemocnění. Při těchto prohlídkách také budete sestrou informováni o zdravém jídelníčku pro Vaše dítě. Na každou prohlídku mějte sebou bavlněnou plenu – pod dítě na váhu a na vyšetřovací stůl.

Nezapomeňte si také včas nechat vystavit průkazku zdravotní pojišťovny pro Vaše dítě – bude vystavena na počkání na pobočce ZP matky dítěte po předložení Rodného listu. Vyhnete se tak mnohým nepříjemnostem, možnostem mnohatisícových sankcí od ZP a placení za zdravotní péči v hotovosti.

Při první návštěvě Vám předá sestra průkazku, kde budou tyto prohlídky udány datem a hodinou. Prosíme Vás o dodržování těchto dnů a časů – předejdete tak nadměrně dlouhému čekání s Vaším dítětem a minimalizujete možnost kontaktu s nemocnými pacienty. Současně Vám také bude předána ordinační doba naší ordinace. Další preventivní prohlídky, které jsou hrazeny z veřejného pojištění jsou v 18 měsících, ve třech, pěti, sedmi, devíti, jedenácti, třinácti, patnácti, sedmnácti a devatenácti letech.

Naše ordinace má uzavřeny smlouvy u poskytování zdravotní péče s následujícími pojišťovnami: VZP, OZP, ZP MV, ČPZP a ZP Media – rozsah péče hrazené z veřejného pojištění je dán ordinační dobou. Nad rámec péče hrazené z veřejného pojištění jsou v naší ordinaci poskytovány služby, které jsou specifikovány v Katalogu přímo hrazených služeb, který je k dispozici v čekárně ordinace.

 

Těšíme se na spolupráci s Vámi       MUDr.Marcel Truelle – dětský a dorostový lékař     

                                                    Helena Truellová – dětská sestra

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordinační doba           

 www.truelle.cz  …..zde najdete změny ordinační doby

 

Pondělí, středa, čtvrtek, pátek……………………………………7.00 – 12.00 hod

 

!!!!!!! Poradna pro zdravé, preventivní prohlídky v tyto dny 10.00 – 12.00 – prosím nechoďte v tuto dobu s nemocnými dětmi ani na kontroly po nemoci !!!!

 

Úterý…………………………………………………………………….13.00 – 18.00 hod.